Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πίνετε ηδύποτο, πικρά λόγια θα ακούσετε που θα σας πλήξουν κατάκαρδα. Αν το προσφέ­ρετε σε άλλον, θα αναγκαστείτε να τον κατηγο­ρήσετε, αυτός δε πολύ θα λυπηθεί γι’ αυτό. Αν ονειρευτείτε ότι φτιάχνετε ηδύποτο, κληρονομιά ή άλλη ανέλπιστη υλική ωφέλεια θα σας έρθει. Αν το ετοιμάζουν μπροστά σας, καλή πρόταση για επικερδή εργασία θα σας γίνει. Αν δείτε να χύ­νεται στο πάτωμα του δωματίου σας ροσόλι, θα κα­κολογηθείτε στο μνηστήρα σας ή τον εραστή σας· αν δείτε ότι το προσφέρετε σ’ εκείνον, θα γίνει λό­γος για αρραβώνα. Για τους γέροντες, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά τους θα έχουν καλό όνομα στην κοινωνία.