Αν ονειρευτείτε ότι έχετε πρήξιμο στο σώμα σας, σημαίνει ότι θα απο­κτήσετε κέρδη που δεν τα περιμένατε, θα έχετε δε και καλή σοδειά∙ για τις γυναίκες, αυτό το όνειρο σημαίνει πάντοτε καλή αποκατάσταση με πλούσιο και ξεχωριστό άντρα. Αν δείτε ότι το πρή­ξιμο το έχετε σε ορισμένο μέλος του σώματός σας, να αναζητήσετε την ερμηνεία του ονείρου στο αντί­στοιχο λήμμα.