Αν δείτε γύψο, ιδιαίτερα ότι τον χρησι­μοποιείτε σε κάποια εργασία, σημαίνει ότι θα σας γίνει πρόταση για κάποια επιχείρηση απάτης.