Αν δείτε ότι γύπας όρμησε στο σπίτι σας και άρπαξε κότα ή κάποιο άλλο ζώο, το όνειρο ση­μαίνει ότι έχετε ισχυρό εχθρό, ο οποίος θα σας βλάψει αν δε λάβετε τα μέτρα σας. Αν δείτε ότι ο γύπας άρπαξε παιδί, σας απειλεί σοβαρότατο δυ­στύχημα, το οποίο όμως μπορείτε να αποφύγετε. Αν δείτε ότι σκοτώνετε γύπα, διαφύγατε σοβαρό κίνδυνο, γι’ αυτό να δοξάζετε το θεό. Αν, τέλος, δείτε πως εξημερώνετε γύπα, να περιμένετε ότι οι εχθροί σας θα μετανοήσουν και θα ζητήσουν τη φιλία σας.