Αν δείτε στον ύπνο σας το γυναικάδελφό σας να συνομιλεί μαζί σας, το όνειρο σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσετε διάφορα προβλήματα στην οικογένεια, όπως αντιζηλίες και λογομαχίες, και μάλιστα χωρίς ουσιαστικό λόγο∙ ακόμη, σημαίνει ότι θα εμπλακείτε σε μικροδιενέξεις με ανθρώπους που κατά βάθος σας εκτιμούν και ενδιαφέρονται για σας.