Με οποιονδήποτε τρόπο κι αν δει κανείς αυτό το όνειρο -είτε άντρα βλέπει είτε γυναίκα της φυλής αυτής- θα ασθενήσει, ίσως σοβαρά, χωρίς όμως και να απειληθεί η ζωή του.