Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε γραμματέας, φτώχια και οικονομικές δυσχέρειες θα δοκιμάσετε και απώλειες μεγάλες θα υπο­στείτε, θα δείτε δε τις ελπίδες σας μία μία να κα­ταρρέουν. Αν δείτε ότι άλλος είναι γραμματέας και εσείς έρχεστε σε επαφή μαζί του, το όνειρο ση­μαίνει ότι θα υποστεί οικονομική καταστροφή από την οποία θα ζημιωθείτε και εσείς∙ το συγκεκρι­μένο όνειρο, ειδικά για τους υπαλλήλους, σημαί­νει απώλεια θέσης και, γενικά, καταστροφή οι­κονομική. Κόρη που ονειρεύτηκε ότι παντρεύε­ται γραμματέα θα πάρει σύζυγο φτωχό μεν, αλλά ευγενή και περιποιητικό. Αν παντρεμένη δει σε όνειρο ότι ο σύζυγος της γίνεται γραμματέας, θα υποφέρει από την γκρίνια του, την οποία όμως είναι φανερό ότι επιφέρει η φτώχια.