Αν δείτε στον ύπνο σας ότι γράφετε βι­βλίο ή σπουδαίο σύγγραμμα ή ακόμη σε εφημε­ρίδα, πολλές ενοχλήσεις θα υποστείτε για κάποιο θέμα που χειρίζεστε, εντέλει δε θα γίνετε περίγελος των φίλων σας και θα εισπράξετε τη χαι­ρεκακία των εχθρών σας. Αν δείτε ότι γράφετε λο­γαριασμούς σε εμπορικά κατάστιχα, σημαίνει ότι οι εργασίες σας δε θα έχουν την κατάληξη που περιμένατε. Αν δείτε πως γράφετε επιστολή προς φίλο σας, καλές ειδήσεις απ’ αυτόν θα λάβετε∙ αν δε προς γυναίκα, είναι σημάδι ότι θα συγκινηθεί η σκληρόκαρδη που σας βασανίζει. Γυναίκα που βλέπει σε όνειρο ότι γράφει επιστολή προς το σύ­ζυγο της που λείπει θα λάβει δική του επιστολή, επιπλέον δε δώρα και χρήματα∙ κόρη που θα δει σε όνειρο ότι γράφει γράμμα στο μνηστήρα ή τον εραστή της θα λάβει από αυτόν ευχάριστες ειδή­σεις, και μάλιστα κάτι που σχετίζεται με την απο­κατάσταση της. Γυναίκα ηλικιωμένη αν δει στον ύπνο της ότι η κόρη της ή η εγγονή της γράφει προς εκείνον που αγαπά, θα δοκιμάσει πολλή λύπη εξαιτίας του προσώπου αυτού. Αν κάποιος γέρος δει ότι γράφει γράμμα προς το παιδί του ή κά­ποιο συγγενή του απόντα, θα λάβει από το πρό­σωπο αυτό επιστολή, κάτι που περίμενε με με­γάλη αγωνία. Για τους ασθενείς, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι η ασθένεια τους θα τους ταλαιπω­ρήσει ακόμη, αλλά τελικά θα θεραπευτούν.