Αν δείτε στον ύπνο σας ότι γωνία του σπιτιού σας πέφτει, το όνειρο είναι δυσάρεστο, σχεδόν δε πάντοτε ερμηνεύεται ως καταστροφή και λύπη επερχόμενη από την απώλεια συγγενούς προ­σώπου ή στενού και αγαπητού φίλου. Αν δείτε ότι χτίζετε γωνία στο σπίτι σας, νέο μέλος θα προ­στεθεί στην οικογένειά σας είτε με το γάμο κά­ποιου εκ των συγγενών σας είτε με τη γέννηση παιδιού. Αν κάποιος ονειρευτεί ότι επιδιορθώνει γωνία που έχει καταρρεύσει, σημαίνει ότι θα λει­τουργήσει ως ενδιάμεσος μεταξύ δύο φιλικών οι­κογενειών και θα βοηθήσει να ευοδωθεί συνοι­κέσιο. Αν αυτό το όνειρο το δει ασθενής, σημαί­νει ότι θα επανακτήσει την από καιρό κλονισμένη υγεία του. Αν, τέλος, κάποιος ηλικιωμένος δει στον ύπνο του πως βρίσκεται σε κάποια γωνία, ή με οποιονδήποτε τρόπο γίνεται στο όνειρο του λόγος για γωνία, σημαίνει ότι θα ακούσει κάτι πολύ εν­διαφέρον για συγγενικό του πρόσωπο.