Αν δείτε ότι τα γόνατα σας παρουσίασαν κάποιο πρόβλημα, έπειτα όμως θεραπεύτηκαν, το όνειρο σημαίνει ότι θα παρουσιαστεί κάποια τροπή της τύχης προς το καλύτερο, συγχρόνως δε ότι θα έχετε και ευχάριστες ειδήσεις. Αν δείτε ότι είστε γονατισμένος και παρακαλάτε κάποιον, αν μεν αυτός είναι άντρας, εξευτελισμό και πε­ριφρόνηση από τους φίλους σας σημαίνει ότι θα έχετε∙ αν είναι γυναίκα, πολύ καλή έκβαση των ερώτων σας το όνειρο σημαίνει. Αν, όμως, δείτε ότι δεν έχετε πόδια και περπατάτε με τα γόνατα, το όνειρο είναι κακό, γιατί σημαίνει απώλεια πε­ριουσίας, γενικά οικονομική καταστροφή. Αν αι­σθάνεστε ότι τα γόνατά σας κουράστηκαν και δεν μπορείτε να περπατήσετε, το όνειρο προαναγ­γέλλει ότι θα προσβληθείτε από κάποια ασθέ­νεια∙ αν, όμως, δείτε ότι είναι κομμένα και δεν μπορείτε να βαδίσετε, απώλεια της εργασίας σας, και επομένως μεγάλες οικονομικές δυσκολίες και φτώχια σημαίνει. Αν δείτε ότι εξαιτίας κάποιας ασθένειας πρήστηκαν τα γόνατά σας και υποφέ­ρετε πολύ, θα πληροφορηθείτε την ασθένεια κά­ποιου από την οικογένειά σας, ίσως δε και το θά­νατο γνωστού ή μακρινού σας συγγενή. Αν, τέ­λος, δείτε ότι τα γόνατά σας είναι σε καλή κατά­σταση, οι υποθέσεις σας θα έχουν καλή έκβαση και γενικά υγεία και ευτυχία θα έχετε. Για τις γυ­ναίκες, το όνειρο αυτό σημαίνει την υπόληψη και την εκτίμηση του κόσμου. Κόρη ανύπαντρη που βλέπει σε όνειρο ότι τα γόνατα της είναι σε άρι­στη κατάσταση θα ακούσει επαίνους για τη δια­γωγή της, ίσως μάλιστα κάνει έναν καλό γάμο. Ασθενής που βλέπει ότι πάσχουν τα γόνατά του θα ακούσει ευχάριστα νέα από το γιατρό του και θα σηκωθεί γρήγορα από το κρεβάτι του. Γέρος που βλέπει ότι έχει γερά και υγιή γόνατα θα μάθει ότι τα παιδιά του προοδεύουν και χαίρουν της εκτί­μησης των άλλων.