Αν δείτε ότι τα κόκαλά σας είναι σε καλή κατάσταση και δε σας δημιουργείται κάποιο πρό­βλημα στο περπάτημα, το όνειρο είναι καλό, ση­μαίνει χαρά και ευτυχία, και ιδίως ευγνωμοσύνη των παιδιών προς τους γονείς. Το αντίθετο όμως, σπα­σμένοι γοφοί που εμποδίζουν το περπάτημα, προ­μηνύουν βαριά νόσο και γενικά κάτι δυσάρεστο για την υγεία και τη διάθεση αυτού που ονειρεύε­ται. Αν κάποια γυναίκα δει ότι εξαρθρώθηκαν οι γοφοί της και περπατά με δυσκολία, ας προσέξει το σύζυγο της, ο οποίος φαίνεται πως άρχισε να την παραμελεί για χάρη άλλης. Αν δείτε ότι χτυπάτε κάποιον άλλο στο μέρος αυτό του σώματος με τρόπο που να κινδυνέψει να πάθει κακό και να μην μπο­ρεί έπειτα να περπατήσει, κακό μεγάλο θα προξε­νήσετε σε συγγενή ή φίλο σας με την ελεεινή και ανυπόληπτη διαγωγή σας. Αν δείτε ότι άλλος, και μάλιστα γυναίκα, σας χτυπά στους γοφούς, ερωτι­κές σχέσεις παράνομες θα σας εκθέσουν στην κοι­νωνία, η οποία θα σας αποδοκιμάσει.