Αν δείτε ότι γνέθετε, είναι σημάδι ότι θα περιπέσετε σε στενοχώριες λόγω οικονομικών προβλημάτων.