Γλυκούς λόγους ση­μαίνει όνειρο με γλυκίσματα – είτε σας τα προ­σφέρουν είτε τα προσφέρετε – αν τα ετοιμάζετε, ση­μαίνει ότι εργάζεστε για το καλό κάποιου φίλου σας και θα τον χαροποιήσετε∙ αν τα τρώτε, επαί­νους θα ακούσετε για την ευφυΐα σας και την ομορφιά σας. Το όνειρο αυτό για κάποιον ηλι­κιωμένο σημαίνει ότι θα εισπράξει την ευγνωμο­σύνη των παιδιών του.