Αν δείτε ότι η γλωσσά σας κόπηκε ή πάσχει ή είναι πρησμένη, δυσάρεστα θα πείτε ή θα ακούσετε, θα σας περιγελάσουν δε φίλοι και ξένοι∙ γενικά, θα δοκιμάσετε στενοχώριες. Αν δείτε ότι η γλώσσα σας έγινε μεγαλύτερη, οικο­γενειακά προβλήματα και βάσανα θα έχετε, συγ­χρόνως θα εκτεθείτε στην κοινωνία ως μη εντίμως εργαζόμενος. Αν δείτε ότι η γλώσσα σας εί­ναι μικρότερη, ιδίως αν είστε γυναίκα, το όνειρο είναι ενδεικτικό της τιμής και της υπόληψης που χαίρεστε στην κοινωνία.