Ως επί το πλείστον, η ερμηνεία του ονείρου αυτού είναι καλή. Αν δείτε ότι την έχετε μέσα στο σπίτι σας και έχει άνθη, ας αναζητή­σετε την ερμηνεία στο άνθος που βλέπετε∙ αν το φυτό της γλάστρας δεν έχει ακόμη άνθη, το όνειρο σημαίνει ότι κάποια κρυφή σας σκέψη εντός ολί­γου θα κοινοποιηθεί. Αν τη δείτε να είναι άδεια και παραπεταμένη, το όνειρο σημαίνει εγκατά­λειψη από τους φίλους σας.