Αν δείτε στον ύπνο σας γίγαντα ο οποίος σας μιλάει ήρεμα και απλά, είναι δε γε­νικά ήπιος ο τόνος του, σημαίνει ότι θα έχετε επι­τυχία και θα πετύχετε θρίαμβο επί των εχθρών σας· αν δείτε ότι σας κοιτάζει εξαγριωμένος, φο­βερούς εχθρούς έχετε. Αν το όνειρο το δει γυ­ναίκα, σημαίνει ότι θα υποφέρει από δεινή εγκα­τάλειψη, η οποία θα της προκαλέσει θλίψη και με­λαγχολία.