Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε για­τρός, χαρά και ευτυχία θα έχετε στο σπίτι σας, προπάντων δε κέρδη άφθονα, αν και όχι πολύ έντιμα θα αποκτήσετε. Αν δείτε ότι κάποιος για­τρός έρχεται στο σπίτι σας, αν μεν πράγματι έχετε ασθενή, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι κα­λώς αντιμετωπίζετε τα ζητήματα της εργασίας σας  αν, όμως, δεν έχετε ασθενή, κάτι δυσάρεστο θα σας συμβεί ίσως κάποιος δικός σας ασθενήσει. Αν ονειρευτείτε ότι γιατρός εξετάζει εσάς, αν μεν εί­στε καλά, θα ασθενήσετε· αν είστε ασθενής, καλές ειδήσεις θα ακούσετε για την υγεία σας από το γιατρό σας.