Αν δείτε τη γιαγιά σας στις καθημερι­νές της ασχολίες, σημαίνει ότι σας συνοδεύει η ευχή των γονέων σας· αν δείτε στον ύπνο σας τη γιαγιά σας πεθαμένη, σημαίνει ότι η συμπεριφορά σας απέναντι στους γονείς σας δεν είναι η δέουσα, και η εμφάνιση της σας το υπενθυμίζει. Αν δείτε ως γιαγιά σας κάποια ξένη γυναίκα, για μεν τους ανύπαντρους σημαίνει ότι αυτή θα γίνει πεθερά τους, για δε τους παντρεμένους ότι θα γίνει συμπεθέρα. Αν γυναίκα δει σε όνειρο ότι είναι η ίδια γιαγιά, ενώ δεν έχει εγγόνια, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχει πρόωρα γεράματα· αν όμως έχει εγ­γόνια, θα είναι υγιής μέχρι τα βαθιά της γεράματα. Αν ονειρευτείτε ότι σας φιλάει η γιαγιά σας, ση­μαίνει ότι δε φέρεστε όπως πρέπει προς την οικογένειά σας, οπότε τα μέλη της έχουν κρυφά πα­ράπονα με εσάς· αν δείτε ότι μαλώνετε με τη για­γιά σας, σημαίνει ότι φέρεστε ανόητα και πι­κραίνετε αυτούς που σας αγαπούν αν πεθαίνει η γιαγιά σας, σημαίνει ότι σας σέβονται οι άν­θρωποι γύρω σας, γι’ αυτό καλό είναι να μην τους απογοητεύσετε.