Αν δείτε ότι εσείς παραθέτετε γεύμα στους φίλους σας και επικρατούν χαρά και ευ­θυμία, καλό δρόμο θα πάρουν οι υποθέσεις· για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει θαυμάσιο νοι­κοκυριό και αποκατάσταση ζηλευτή. Αν δείτε ότι σας προσκαλούν σε γεύμα, σημαίνει ότι θα κάνετε καλούς υπολογισμούς που θα σας απαλλάξουν από οικονομικές στενοχώριες και θα σας ανα­κουφίσουν από τις διώξεις των δανειστών σας. Κόρη που βλέπει ότι προσκαλείται σε γεύμα θα ακούσει επαίνους για την ομορφιά της, ίσως δε και θα λάβει ευχάριστη επιστολή· κατ’ άλλους, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι το μυστικό τους έγινε γνωστό. Αν δείτε ότι γευματίζετε μόνος σας, φτώ­χια και εγκατάλειψη από όλους θα έχετε, προ­πάντων δε καταδιώξεις από τους δανειστές σας για χρέη· ίσως και φυλάκιση, αν δε λάβετε τα μέ­τρα σας.