Αν δείτε στον ύπνο σας τη γερουσία να συνεδριάζει, ότι είστε παρόντες σε κάποια συ­νεδρίαση της γερουσίας ή ότι λαμβάνετε το λόγο, το όνειρο σημαίνει μεγάλες πολιτικές ταραχές, από τις οποίες θα ωφεληθείτε.