Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε Γερ­μανός, το όνειρο σημαίνει ότι καλοί φίλοι εργά­ζονται για εσάς και θα πετύχετε ό,τι επιχειρείτε, αν φυσικά κι εσείς κινηθείτε όπως πρέπει. Κόρη ανύπαντρη που βλέπει ότι παίρνει σύζυγο Γερμανό θα κάνει καλό γάμο, και ο γαμπρός θα είναι ει­λικρινής και αφοσιωμένος σ’ αυτή. Αν δείτε ότι μι­λάτε γερμανικά χωρίς να τα γνωρίζετε, κάτι καλό θα μάθετε, πολύ ενδιαφέρον για εσάς, από το οποίο πολύ θα ωφεληθείτε∙ αν γνωρίζετε γερμα­νικά και μιλάτε αυτή τη γλώσσα, τότε σημαίνει ότι διαθέτετε τον καιρό σας επιτυχώς και οι κό­ποι σας θα ανταμειφθούν.