Το όνειρο αυτό δεν είναι ευχάριστο, ιδίως όταν αυτός που το βλέπει κατέχει κάποιο αξίωμα, είναι δηλαδή αρχηγός στρατού, πολιτικός, δήμαρχος ή κάτι ανάλογο. Και αν μεν οι γερανοί που θα δείτε στο όνειρό σας πετάνε κατά σμήνη, επιδρομή εχθρών ή ληστών σημαίνουν, για δε τους γεωργούς, αλιείς και κυνηγούς σημαίνουν φοβερή και επιζήμια καταστροφή. Αν, όμως, αυτός που θα δει το όνειρο είναι ιδιώτης, και ιδίως γυναίκα, ση­μαίνει απλώς ειδήσεις από ξενιτεμένους συγγε­νείς, πολλές φορές δε και επιστροφή αυτών. Για τις νέες, γερανός που πετά μόνος του στον αέρα ση­μαίνει ότι θα λάβουν επιστολή δυσάρεστη εκ μέρους του εραστή τους. Σε γυναίκα έγκυο ο γερανός προ­μηνύει γέννηση κοριτσιού∙ αν οι γερανοί που θα δει η έγκυος είναι περισσότεροι, θα γεννηθούν δύο κοριτσάκια.