Το φυτό αυτό σημαίνει γενικά κακή συ­μπεριφορά εκ μέρους αυτού που θα το δει στον ύπνο του, η οποία λυπεί χωρίς λόγο ένα αγαπημένο του πρόσωπο∙ το όνειρο αυτό μάλιστα είναι συγ­χρόνως και μια προειδοποίηση ώστε να αλλάξει τη συμπεριφορά αυτή. Αν δείτε ότι το προσφέρετε, σημαίνει ότι κακώς θεωρείτε το πρόσωπο που αγαπάτε ανάξιό σας· αν δείτε ότι το δέχεστε, σημαί­νει ότι άρχισαν να σας βαριούνται και πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας. Γυναίκα παντρεμένη που θα δει στον ύπνο της γεράνι ας διπλασιάσει την προσοχή της στο σύζυγο της, διότι η διαγωγή του είναι σκανδαλώδης.