Αν δείτε στον ύπνο σας γεράκι καθι­σμένο, το όνειρο σημαίνει ότι εχθρός σας άσπον­δος ορκίστηκε να σας βλάψει. Αν το γεράκι στο όνειρό σας πετά, σημαίνει ότι θα πέσετε σε χέ­ρια θηριώδους ανθρώπου. Αν ονειρευτείτε ότι το γεράκι έρχεται εναντίον σας, θα καταβάλετε κά­ποιον εχθρό που θεωρούσατε ανίκανο. Αν δείτε το γεράκι να πετάει πάνω από το σπίτι σας, για μεν τους άντρες σημαίνει ευόδωση των εργασιών όσον αφορά εμπορική επιχείρηση ή δίκη, για δε τις γυ­ναίκες κακό γάμο με άνθρωπο ανάξιο τους. Αν ονειρευτείτε ότι σκοτώνετε γεράκι, σημαίνει ότι έχετε καταβάλει τους εχθρούς σας, οι οποίοι εγκα­τέλειψαν πια κάθε ποταπό σχέδιο εναντίον σας. Αν δείτε ότι τρώτε το κρέας του, θα ακούσετε εί­δηση που θα ικανοποιεί το μίσος σας και θα βρει τροφή η εκδίκησή σας. Γεράκια πολλά μαζί γι’ αυ­τούς που εμπορεύονται -ειδικά γι’ αυτούς που δια­χειρίζονται ξένα χρήματα- σημαίνουν ότι θα πέ­σουν σε δανειστές τοκογλύφους, οι οποίοι θα τους καταστρέψουν. Αν ονειρευτείτε ότι ανεβαίνετε πάνω σε γεράκι και διασχίζετε μαζί του τον αι­θέρα, τιμές και δόξες θα απολαύσετε, ιδιαίτερα αν είστε αξιωματικός.