Αν δείτε γεωργό στο όνειρό σας, ση­μαίνει ότι δεν είστε όσο πρέπει φιλόπονος και αδι­κείστε, επειδή δεν αποφασίζετε να καταβάλετε τους ελάχιστους και ασήμαντους κόπους που θα έπρεπε. Αν δείτε ότι είστε ο ίδιος γεωργός, ση­μαίνει ότι όλες οι υποθέσεις σας θα λάβουν καλό δρόμο, σύντομα δε θα έρθει η αμοιβή της φιλο­πονίας και της φιλεργίας σας. Γυναίκα που βλέ­πει στον ύπνο της γεωργό θα πάρει σύζυγο καλό και εργατικό, ο οποίος θα της εξασφαλίσει άνετο βίο και απολαύσεις· αν το όνειρο αυτό το δει πα­ντρεμένη, σημαίνει ότι θα γεννήσει πολλά και καλά παιδιά.