Αν δείτε ότι καθα­ρίζετε στον ύπνο σας πατάτες, καλή είδηση θα σας έρθει διά θαλάσσης από πρόσωπο που δεν περι­μένατε· αν δείτε ότι τρώτε πατάτες, η είδηση αυτή θα συνοδεύεται και από χρήματα· αν αγοράζετε πατάτες, θα μάθετε κάτι ενδιαφέρον για φίλο σας και θα σπεύσετε να του το αναγγείλετε· αν προ­σφέρετε σε κάποιο φίλο ή λαμβάνετε από φίλο ή γνωστό σας πατάτες, στο μέλλον θα βρεθείτε με αρκετά χρήματα και θα έχετε οικονομική άνεση, κάτι που θα σας κάνει να πιστέψετε πως οι δυ­σκολίες που περνάτε είναι προσωρινές.