Όνειρο Γεννητικά Όργανα

Είναι συνήθως σημάδι ερωτικής επιθυμίας, αν δείτε γεννητικά όργανα του αντίθετου φύλλου σημαίνει πως θα αντιμετωπίσετε επιτυχείς ερωτικές συναντήσεις και σχέσεις. Γεννητικά όργανα του ίδιου φύλλου σημαίνουν υπερβολική αγάπη για τον εαυτό σας. Στην υγεία σας θα είναι καλή αν τα γεννητικά όργανα που θα δείτε είναι υγιή. Στην εργασία σας δε παρατηρείτε καμιά αξιόλογη μεταβολή εκτός και αν τα γεννητικά όργανα είναι βρόμικα ή άρρωστα. Το όνειρο αυτό είναι πα­ράδοξο, επιδέχεται δε πολλές ερμηνείες. Αν δείτε υγιή γεννητικά όργανα ταύρου, είναι σημάδι υγείας δικής σας και των οικείων σας, γενικά ευ­ρωστία του οίκου σας∙ αν δείτε ότι τα γεννητικά όργανα του ζώου έπασχαν αλλά μετά έγιναν καλά, μεταβολή της τύχης και εξασφάλιση της ευτυχίας σας σημαίνει. Αν, όμως, δείτε ότι τα δικά σας γεννητικά όργανα έχουν προσβληθεί από κάποια ασθένεια ή ότι χτυπήσατε, να περιμένετε ότι θα εκδηλωθεί κάποια ασθένεια, θα αντιμετωπίσετε δε και οικονομικής φύσεως στενοχώριες, σοβα­ρές, με συνέπεια να υπερισχύσουν οι εχθροί σας, οι οποίοι θα κατορθώσουν να σας ατιμάσουν.

Αν κάποιος άντρας δει στον ύπνο του ότι έχει γεν­νητικά όργανα γυναικεία, θα ατιμαστεί και θα περιφρονηθεί για αισχρή και αξιοκατάκριτη δια­γωγή· αν, όμως, γυναίκα δει ότι έχει γεννητικά όρ­γανα αντρικά, το όνειρο σημαίνει τιμή και δόξα για την ίδια, και λαμπρό γάμο, αν είναι ανύπα­ντρη, ή γέννηση αγοριού που θα δοξαστεί και θα τιμηθεί, αν είναι παντρεμένη. Αυτός που βλέπει ότι τα γεννητικά του όργανα κόπηκαν ή έπαθαν κάτι πολύ άσχημο, ας περιμένει να του συμβεί κάτι πολύ δυσάρεστο: ή ασθένεια σοβαρή ή να κιν­δυνέψει η ζωή των παιδιών του. Αν δείτε ότι τα γεννητικά σας όργανα είναι εκτεθειμένα σε κοινή θέα, το όνειρο σημαίνει ότι θα καταδιωχθείτε από τη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθείτε. Αν ηλικιωμέ­νος δει κάτι τέτοιο στον ύπνο του, σημαίνει ότι θα εισπράξει μεγάλη αχαριστία εκ μέρους των παιδιών του, γενικά των συγγενών. Γέρος που βλέ­πει ακμαία τα γεννητικά του όργανα θα ζήσει για πολύ ακόμα.