Η γέννα στον ύπνο είναι σημάδι ευτυχίας και απαλλαγής από βάσανα αν είστε γυναίκα και δείτε ότι γεννάτε να περιμένετε ευτυχία ειδικά αν είναι κορίτσι. Το αγόρι σημαίνει προβλήματα και στεναχώριες. Αν είστε ανύπαντροι θα παντρευτείτε γρήγορα ενώ οι παντρεμένοι θα αποκτήσουν παιδί. Αν αντί για παιδί δείτε πως γεννάτε αετό ή λιοντάρι το παιδί θα είναι αγόρι που θα αποδεχθεί ισχυρή και γνωστή προσωπικότητα. Άντρας που γεννάει σημαίνει ατυχία. Στην υγεία σας η μόνη επίπτωση μπορεί να είναι μια εγκυμοσύνη και ένας τοκετός. Στην εργασία ο τοκετός σημαίνει πραγματοποίηση σχεδίων. Αν παρακολουθείτε τοκετό θα δημιουργήσετε θα ανεβείτε επαγγελματικά και θα αναγνωριστείτε στο τομέα σας. Αν στον ύπνο σας δείτε ότι παρίστασθε σε τοκετό γυναίκας, το όνειρο είναι καλό και σημαί­νει ότι οι επιθυμίες και οι πόθοι σας θα πραγμα­τοποιηθούν. Αν αυτός που βλέπει το όνειρο είναι άντρας και δει ότι γεννάει ο ίδιος, το όνειρο εί­ναι δυσάρεστο και προμηνύει μεγάλες απώλειες, αν είναι εύπορος∙ σημαίνει το αντίθετο, δηλαδή ότι θα απαλλαγεί από τις όποιες οικονομικές δυσκο­λίες, αν είναι φτωχός. Αν νέα ανύπαντρη δει ότι γεννά, το όνειρο σημαίνει ότι θα βρεθεί σε χώρους διασκέδασης και ευθυμίας∙ γενικά, το όνειρο αυτό είναι προμήνυμα χαράς και ηδονής∙ άλλοτε, πάλι, το ίδιο όνειρο σημαίνει ότι κάποιος από τους γο­νείς αυτής που έχει δει αυτό το όνειρο θα χτυπη­θεί από βαριά ασθένεια. Αν δείτε ότι παρίστα­σθε στον τοκετό γυναίκας η οποία γεννά δύο ή και τρία μωρά μπροστά σας, ή ακούτε να γίνεται λό­γος για τέτοιο τοκετό, να περιμένετε ότι θα υπάρ­ξει ευόδωση των υποθέσεών σας, κυρίως των εμπορικών. Αν δείτε όνειρο που δείχνει ότι γυ­ναίκα γέννησε παιδί με πολλά κεφάλια ή πόδια ή χέρια, θα δοκιμάσετε μεγάλα προβλήματα στην οικογένειά σας, γι’ αυτό πρέπει να οπλιστείτε με θάρρος∙ κατ’ άλλους, αν κάποια γυναίκα δει αυτό το φοβερό όνειρο, θα της βγει σε καλό και θα καταφέρει ό,τι επιθυμούσε, χωρίς όμως να το ελ­πίζει. Αν δείτε στον ύπνο σας γυναίκα να γεν­νάει θηρίο, φίδι, σαύρα ή φωτιά, το όνειρο είναι κακό γι’ αυτήν που γεννά, διότι θα της συμβούν δυσάρεστα πράγματα∙ έτσι, αν γεννά φίδι, ας προ­σέξει μήπως τη δαγκώσει φίδι∙ αν γεννά δαυλό, να προσέχει μήπως καεί, κ.ο.κ. Αν, όμως, δει ότι γεννάει αετό ή λιοντάρι, το όνειρο σημαίνει πως το παιδί που κυοφορεί θα γίνει διάσημο∙ αν δει ότι γεννά ταύρο, το παιδί θα διαθέτει πολύ μεγάλη δύναμη. Αν κάποια ηλικιωμένη γυναίκα δει ότι γεννάει, το όνειρο σημαίνει ότι κόρη, εγγονή ή ανιψιά της θα παντρευτεί. Αν ασθενής γυναίκα δει ότι γεννά, και μάλιστα εύκολα, θα θεραπευτεί γρήγορα από την ασθένεια της. Αν κάποια που εί­ναι στείρα ονειρεύεται ότι είναι έγκυος και γεννά, θα εκπληρωθεί το όνειρο της.