Αν δείτε στον ύπνο σας ότι δεν μπορείτε να σταματήσετε να γελάτε, κάποια δυσάρεστη εί­δηση θα σας κάνει να κλάψετε – ίσως έχει σχέση με το θάνατο φίλου σας – αν δείτε κάποιον άλλο να γελά, θα γίνετε εσείς αιτία να λυπηθεί ο άν­θρωπος αυτός άδικα∙ αν ακούτε κάποιον να γελά χωρίς να τον βλέπετε, δυσάρεστη είδηση θα ακού­σετε για πρόσωπο που μένει μακριά. Αν κόρη ανύ­παντρη δει αυτό το όνειρο, σημαίνει ότι το συ­νοικέσιο της θα αποτύχει∙ ίσως μάλιστα χάσει και τα προικιά της, ρούχα και έπιπλα. Αν παντρεμένη δει το όνειρο, ας περιμένει φιλονικίες με τον άντρα της, τις οποίες μάλλον θα προκαλέσουν διάφορα οικονομικά προβλήματα, που μόνο στενοχώριες και λύπες είναι σε θέση να προκαλέσουν. Αν κά­ποιος ηλικιωμένος ονειρευτεί ότι γελάει με όλη του την καρδιά, σημαίνει ότι θα λυπηθεί όταν πληρο­φορηθεί την ασθένεια αγαπημένου σ’ αυτόν συγ­γενικού του προσώπου. Αν κάποιος ασθενής δει στον ύπνο του ότι γελάει, σαν να μην τον απα­σχολεί κανένα πρόβλημα, ας μη φοβάται∙ η ασθέ­νεια του είναι ήδη παρελθόν.