Αν δείτε στον ύπνο σας ότι τρώτε χωρίς να έχετε γεύση, κάποια μικρή υπόθεσή σας θα χάσετε.