Το όνειρο αυτό τις περισσότερες φορές έχει κακή ερμηνεία, σημαίνει δε πάντοτε εχθρό ύπουλο που προσπαθεί να σας βλάψει∙ δηλαδή, σημαίνει κλοπή, κατάχρηση εκ μέρους υπηρετών ή υπαλ­λήλων, γενικά δυσάρεστα πράγματα που προκα­λούνται από πρόσωπα που σας περιστοιχίζουν, γνωστά σας ή συγγενικά. Ειδικότερα, αν δείτε ότι χαϊδεύετε γάτα, το όνειρο σημαίνει ότι πρόσωπο που συνδέεται μαζί σας στενά, σύζυγος ή ερωμένη, σας κολακεύει για να κερδίσει την εμπιστοσύνη σας και να σας εξαπατήσει πιο εύκολα. Αν μα­λώνετε με γάτο, επιβουλές και ελεεινές συκοφα­ντίες θα σας βλάψουν αν στον καβγά με γάτο εσείς υπερισχύετε και πληγώνετε ή θανατώνετε το γάτο, θα υπερισχύσετε και στην πραγματικότητα αυτών που σας επιβουλεύονται, αλλά αυτό θα γίνει με κιν­δύνους και κόπους. Αν δείτε γάτο θυμωμένο μέσα στο σπίτι σας, σκηνές οικογενειακές θα έχετε και διενέξεις με πρόσωπα του οίκου σας. Αν ακούτε γάτο να νιαουρίζει, σημαίνει ότι σας απατούν με άθλιο και αισχρό τρόπο, αλλά εσείς δεν το έχετε πάρει ακόμη είδηση. Αν δείτε ότι σας γρατζουνά γάτος, η σύντροφός σας σας περιπαίζει∙ για τις γυναίκες, σημαίνει ότι η τιμή και η υπόληψη τους διατρέχει σοβαρό κίνδυνο. Αν δείτε ότι σφάζετε γάτο και τον τρώτε, κέρδη άτιμα θα έχετε, τα οποία καλύτερα θα ήταν να μην αποδεχτείτε∙ αν δείτε ότι τον σφάζετε και τον γδέρνετε, θα λάβετε μέρος σε κλοπή ή κατάχρηση και θα βγείτε ζημιωμένος. Αν τον δείτε στη στέγη του σπιτιού σας να τρέ­χει, κάποιο μέλος της οικογένειάς σας θα ασθε­νήσει.