Αν ονειρευτείτε ότι σας προσφέρουν χρωματιστά γαρίφαλα να περιμένετε πρόταση γάμου ή αρραβώνα εκτός και εάν είναι μαραμένα οπότε δείχνουν απογοήτευση στα ερωτικά σας. Στην υγεία σας αν δείτε λευκά γαρίφαλα δείχνει περαστική ασθένεια ενώ τα κόκκινα δείχνουν επαγγελματική πρόοδο ενώ τα μαραμένα ζημιές. Το όνειρο ανα­φέρεται προπάντων στους ερωτευμένους. Αν, λοι­πόν, δείτε ότι προσφέρετε γαρίφαλο, καλή έκβαση των ερωτικών σας ζητημάτων να περιμένετε, κυ­ρίως αν το πρόσωπο στο οποίο το προσφέρετε εί­ναι εκείνο το οποίο και στην πραγματικότητα συ­μπαθείτε· αν δείτε ότι δέχεστε το γαρίφαλο που σας προσφέρουν, το όνειρο σημαίνει ότι άρχισαν ήδη να σας συλλογίζονται, τη στιγμή ακριβώς που είχατε αρχίσει να απελπίζεστε. Αν το γαρίφαλο είναι κόκκινο, πολύ σύντομα θα έχετε ευχάριστες ειδήσεις από το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Αν, όμως, το γαρίφαλο είναι άσπρο ή κίτρινο, σημαίνει ότι θα έχετε δυσάρεστες ειδήσεις, το δε προσφι­λές σας πρόσωπο έχει αρχίσει να βαριέται τη συ­ντροφιά σας. Γαρίφαλο πολύχρωμο σημαίνει ότι δύο ή τρία πρόσωπα παράλληλα εκδηλώνουν προς το άτομό σας ιδιαίτερη συμπάθεια, δεν είναι δε κα­θόλου δύσκολο να τα καταφέρετε και με τα τρία. Ανθοδέσμη από γαρίφαλα σημαίνει γάμο πολύ δικού σας ανθρώπου∙ γλάστρα με γαρίφαλα ση­μαίνει αρραβώνα γνωστού σας προσώπου. Τέλος, μαραμένα γαρίφαλα σημαίνουν αποτυχία σε κά­ποιο συνοικέσιο.