Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πιάνετε γα­ρίδες, το όνειρο σημαίνει ότι κάποιος αντίζηλός σας έχει βλάψει. Αν δείτε πως αγοράζετε γαρί­δες, να περιμένετε αποτυχία στην υπόθεση που νο­μίζατε ότι βρισκόταν σε καλό δρόμο. Αν δείτε πως μαγειρεύετε ή τρώτε γαρίδες, αν μεν γυναίκα βλέπει το όνειρο, φρικτές συκοφαντίες θα ακού­σει από γείτονες και συγγενείς· αν είναι άντρας, θα συκοφαντηθεί ενώπιον ανωτέρου του. Αν απλώς τις δείτε από μακριά, το όνειρο είναι δυ­σάρεστο, διότι σημαίνει ότι θα λάβετε δυσάρεστες ειδήσεις. Κατ’ άλλους ονειροκρίτες, το όνειρο αυτό αναφέρεται πάντοτε στην υγεία, είναι δε προμή­νυμα ασθένειας, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν το βλέπει κανείς· ειδικά όταν αυτός που θα το δει είναι ασθενής, πάντοτε σημαίνει επιδείνωση της υγείας του.