Αν δείτε ότι σας γαργαλούν, ευ­χαρίστηση σύντομης διάρκειας θα δοκιμάσετε∙ αν αυτός που σας γαργαλά δείτε ότι είναι γυναίκα, η ευχαρίστηση αυτή θα πληρωθεί ακριβά. Αν δείτε ότι εσείς γαργαλάτε κάποιον άλλο, και μάλιστα γυ­ναίκα, πικρά λόγια θα της απευθύνετε, γενικά δη­λαδή το όνειρο είναι δυσάρεστο. Αν δείτε άλλους να γαργαλιούνται μεταξύ τους, θα πληροφορηθείτε υπόθεση σκανδαλώδη, για την οποία θα ντραπείτε και εσείς ο ίδιος.