Αν δείτε στον ύπνο σας κάποιον να μι­λάει τη γαλλική γλώσσα, γενικά αν καταλάβετε ότι είναι Γάλλος, θα λάβετε είδηση που θα σας ευ­χαριστήσει, θα απολαύσετε δε χορούς, διασκεδά­σεις και ευθυμία. Αν κάποιο φίλο σας ή γνωστό τον εκλάβετε ως Γάλλο, κάποιος από αυτούς που σας περιστοιχίζουν θα σας κρύψει την αλήθεια και θα σας βλάψει. Αν δείτε Γαλλίδα, τα ερωτικά σας, από τα οποία είστε ήδη ευχαριστημένος, θα αρ­χίσουν να πηγαίνουν καλύτερα. Αν δείτε ότι μιλάτε γαλλικά ενώ δεν τα γνωρίζετε, καλή πρόταση θα σας γίνει από ανώτερό σας∙ το όνειρο αφορά κυρίως τις γυναίκες. Αν όμως γνωρίζετε γαλλικά, και στον ύπνο σάς δίνεται ευκαιρία να τα χρησι­μοποιήσετε, καλές σχέσεις θα κάνετε, ιδίως σε κύ­κλους γυναικών.