Αν δείτε στον ύπνο σας γαλαξία, το λε­γόμενο και ποταμό, δηλαδή το σύνολο των αστέ­ρων που κάθε βράδυ, ως πύρινος ποταμός, λά­μπουν στον ουρανό και είναι διαυγείς και ζωη­ροί, το όνειρο σημαίνει ότι γνώρισμα του χαρα­κτήρα σας είναι να επιδεικνύετε θάρρος και καρ­τερία, να έχετε δε αισιόδοξη διάθεση ακόμη και στους κινδύνους∙ αν, όμως, οι αστέρες δε λάμπουν, αλλά είναι χλομοί, το όνειρο σημαίνει διάψευση των ελπίδων και των προσδοκιών σας. Το όνειρο αυτό είναι για τους ασθενείς προμήνυμα βελτίω­σης της κατάστασης της υγείας τους, προαναγγέλλει δε ακόμη και την πλήρη θεραπεία. Αν δείτε το γαλαξία όχι τόσο ψηλά όσο είναι, αλλά πολύ κο­ντά στη γη, σημαίνει ότι οι ελπίδες σας θα ευο­δωθούν.