Αν στον ύπνο σας δείτε γαϊτάνι, το όνειρο σημαίνει ότι οι υποθέσεις σας είναι πολύ μπερδεμένες και θα υποφέρετε∙ αν δείτε ότι προ­σπαθείτε να το λύσετε, μάταιους κόπους και φρο­ντίδες καταβάλλετε∙ αν, όμως, δείτε ότι καταφέ­ρατε να λύσετε μπερδεμένο γαϊτάνι, να περιμένετε ταχύτατη επίλυση μιας υπόθεσης που σας βασα­νίζει. Γυναίκα που βλέπει στον ύπνο της ότι λύ­νει μπερδεμένο γαϊτάνι θα πετύχει για τον εαυτό της, ή για άλλη, το γάμο που τόσο επίμονα επι­διώκει.