Δεν είναι κακό όνειρο, εξαρτάται βέβαια και από τα υπόλοιπα στοιχεία που περιέχει. Τα πράσινα ζωηρά φύλλα πάνω στα δέντρα ή τα κλαδιά σημαίνουν ευτυχία και όμορφη σχέση. Για τους ανύπαντρους σημαίνει γρήγορο και πλούσιο, κοινωνικό υψηλό. Η υγεία σας δε κινδυνεύει αν τα φύλλα που θα δείτε είναι πράσινα, ζωηρά και φρέσκα. Μαραμένα ή σάπια φύλλα πεταμένα κάτω στο χώμα σημαίνουν αρρώστια. Στην εργασία σας δέντρα με κλαδιά φουντωτά και φύλλα καταπράσινα σημαίνουν επιτυχείς επαγγελματικές κινήσεις και άνοδο στο εργασιακό σας περιβάλλον καθώς και διακρίσεις.

Αέρας που φυσά και παίρνει τα φύλλα που έπεσαν κάτω σημαίνει πως οι ελπίδες σας απομακρύνονται από τα να πραγματοποιηθούν. Αν δείτε στον ύπνο σας φύλλα ζωηρά και καταπράσινα, αδιάφορο ποιανού δέντρου, το όνειρο είναι καλό προμήνυμα∙ φύλλα ξερά και πεσμένα από τα κλαδιά τους αν δείτε, σημαίνει ότι εμπόδια και δυσκολίες στην εργασία σας θα συ­ναντήσετε. Φύλλο βιβλίου ή χειρογράφου, ή και απλού χαρτιού ακόμη αν δείτε, το όνειρο σημαί­νει κόπους μάταιους και καιρό χαμένο.