Η φτώχεια δεν είναι καλό σημάδι στα όνειρα. Εάν δείτε πως είστε φτωχοί να περιμένετε κακοτυχία και προβλήματα. Δε σημαίνει τίποτα καλό από το όνειρο σας. Ο φτωχός στο όνειρο και ειδικά ο ζητιάνος είναι κακό σημάδι για την υγεία σας πρέπει να προσέξετε. Στην εργασία σας η πολλή φτώχεια στο όνειρο δηλώνει αποτυχία στα επαγγελματικά σας σχέδια και επιζήμιες συναλλαγές, υπάρχει περίπτωση να χάσετε πολλά λεφτά εξαιτίας κακών χειρισμών των οικονομικών σας.