Το όνειρο αυτό είναι καλό, ιδίως για τις γυναίκες, σημαίνει δε ότι κά­ποιο θέμα που τις στενοχωρεί πολύ θα λάβει καλό τέλος, γι’ αυτό ας ησυχάσουν. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κάποιος άλλος πεθαίνει από φυματίωση και τον λυπάστε, το όνειρο προμηνύει μακρά ζωή εντε­λώς απαλλαγμένη από ασθένειες και βάσανα. Αν δείτε ότι η φθίση έχει προσβάλει κάποιον από τους συγγενείς σας, το όνειρο είναι ακόμη καλύτερο: εί­ναι ασφαλές σημάδι ότι τίποτε δε θα κλονίσει την υγεία σας. Αν ονειρευτείτε ότι πεθαίνετε από φθίση, θα ζήσετε χρόνια πολλά και ευτυχή.