Αν δείτε στο όνειρό σας ότι έχετε φτερά και πετάτε, ή ετοιμάζεστε να πετάξετε, για μεν τους άντρες σημαίνει μεταβολή της τύχης, και μά­λιστα ανέλπιστα κέρδη, για δε τις γυναίκες προ­αναγγέλλει γάμο με άτομο τόσο ξεχωριστό, από ανώτερη κοινωνική τάξη, που ίσως δε θα τολ­μούσαν καν να διανοηθούν. Αν δείτε κάποιον άλλο να έχει φτερά, καλό είναι να προσπαθή­σετε να συνεταιριστείτε, γιατί κάθε συνεργασία με αυτό το άτομο μόνο κέρδος θα σας φέρει.

Φτερά λευκά σημαίνουν πάντοτε χαρά και ευτυ­χία, μαύρα δε λύπη και δάκρυα τα οποία θα ρί­ξετε για τη στέρηση αγαπητού φίλου ή ξαδέλφου προσφιλούς. Αν δείτε ότι έχετε φτερά στα πόδια σας και τρέχετε σαν να πετάτε, σημαίνει ότι πρέ­πει να επιδείξετε περισσότερη σπουδή για τις υπο­θέσεις σας, τις οποίες συστηματικά παραμελείτε, εξ αυτού δε κινδυνεύετε να χάσετε ολοκληρω­τικά κάθε ελπίδα επιτυχίας· αν δείτε ότι έχετε φτερά στο κεφάλι, καλό είναι να προσπαθήσετε να γίνετε περισσότερο ρεαλιστές και πρακτικοί. Αν δείτε ότι έχετε φτερά χρωματιστά, στενοχώ­ρια, προσωρινή όμως και περαστική, θα δοκιμά­σετε, μετά την οποία θα λάβετε μεγάλη χαρά για κάποια οικογενειακά ζητήματα.

Αν δείτε ότι τρώτε φτερά, ασθένεια σοβαρή σας απειλεί, η οποία πιθανόν και να μη σας προκαλέσει ιδιαί­τερο πρόβλημα, αν έγκαιρα την αντιμετωπίσετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Αν δείτε ότι μαδάτε πουλί και βγάζετε τα φτερά του, το όνειρο είναι σημάδι ότι κάποιον θα μπλέξετε σε δόλια δίχτυα και θα του αφαιρέσετε μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία όμως θα τα αποδώσετε διπλάσια. Αν δείτε ότι τοποθετείτε φτερά χρωματιστά στο κα­πέλο σας, για μεν τους άντρες το όνειρο σημαί­νει ότι θα διαπράξουν φοβερή ανοησία για την οποία θα τους περιγελάσει το σύμπαν, για δε τις γυναίκες ότι θα αποζητήσουν την πολυτέλεια, πράγμα το οποίο θα βλάψει τους συζύγους τους αλλά και τις ίδιες.

Για τους ασθενείς που θα δουν στον ύπνο τους ότι έχουν φτερά, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι φτερά έκανε και η ασθένεια τους, γι’ αυτό ας χαίρονται. Για τους ηλικιωμένους, το όνειρο σημαίνει ότι έχουν να διατρέξουν πολύ δρόμο ακόμη, επομένως ας μην αγωνιούν για το θάνατο. Γυναίκα έγκυος που ονειρεύεται πως έχει φτερά, ας περιμένει να γεννήσει γιο.