Το όνειρο αυτό έχει διάφορες ερμη­νείες. Έτσι, αν δείτε στον ύπνο σας ότι φοβάστε το σκοτάδι ή την ερημιά, σημαίνει ότι άδικα πα­ραπονιέστε για την απροθυμία των φίλων σας, γιατί αυτοί είναι πάντοτε έτοιμοι να σας υποστη­ρίξουν και να σας βοηθήσουν. Αν φοβάστε για άλ­λους λόγους, πρέπει να προσέχετε, διότι εχθροί σάς επιβουλεύονται και θα υποφέρετε πολλά. Για τις γυναίκες, αυτό το όνειρο σημαίνει ακόμη ότι πρέπει να προσέχουν για να μην τρωθούν η τιμή και η υπόληψή τους.