Αν βλέπετε στο όνειρό σας φουντούκια πάνω στο δέντρο είναι κακό∙ σημαίνει ότι θα βάλετε έγνοιες στο κεφάλι σας και θα σας βρουν πολλά βάσανα∙ αν καθα­ρίζετε φουντούκια, θα σας βρουν λύπες και θα πέσετε σε μελαγχολία∙ αν άλλοι σπάζουν φου­ντούκια για να τα φάτε, σημαίνει ότι θα σας φάει η κακογλωσσιά και θα συκοφαντηθείτε, άντρες και γυναίκες. Αν δείτε ότι τα τρώτε, θα απλωθεί γύρω σας ένα δίχτυ προστασίας κι έτσι θα αντιμετωπί­σετε άνετα τις δυσκολίες που σας περιμένουν. Αν αγοράζετε φουντούκια, είναι σημάδι ότι θα συ­γκρουστείτε με ανθρώπους που αγαπάτε, και οι φί­λοι σας θα γίνουν εχθροί σας.