Η φωτιά η καταστροφική στα όνειρα, συμβολίζει κάτι κακό που θα συμβεί, αν δείτε φωτιά να ξέρετε πως οι πράξεις σας είναι ασυγχώρητες. Κοιτάξτε να μετανοήσετε και να ζήσετε σωστά. Με τις αμαρτίες σας καταστρέφετε τη ζωή των δικών σας. Αν δείτε στον ύπνο σας να καίγεται κάποιος άνθρωπος, θα κάνετε κάποια σχέση που δε θα είναι επιτυχής, εάν παρόλα αυτά δείτε πως σβήνετε τη φωτιά στο τέλος, θα ταλαιπωρηθείτε αλλά θα συνέλθετε γρήγορα και θα επανέλθετε στην ηρεμία. Στην υγεία σας αν δείτε πως καίγεται το σπίτι σας, τα ρούχα σας ή καίγονται πράγματα τα οποία ανήκουν στο οικείο περιβάλλον σας ξέρετε πως κινδυνεύετε από τους εχθρούς σας, τους ανταγωνιστές σας ή ακόμα και από πονηρούς συνεργάτες. Ευτύχημα θα είναι αν δείτε πως καταφέρνετε τελικά να σβήσετε τη φωτιά γιατί τότε θα γλυτώσετε από όλα αυτά ανώδυνα.