Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πληρώνετε φόρο, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας ζητηθούν χρή­ματα για απόσβεση χρέους σας, εσείς όμως δεν μπορείτε να τα επιστρέψετε, και εξαιτίας αυτού ίσως φυλακιστείτε.