Το όνειρο αυτό αφορά πάντοτε γάμο και ενδιαφέρει μόνο τους ανύπα­ντρους νέους∙ για τους γονείς και για τους πα­ντρεμένους δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία. Έτσι λοιπόν, φοράδα ωραία και δυνατή σημαί­νει πλούσια και περικαλλή σύζυγο∙ άσχημη και ισχνή σημαίνει γριά και άσχημη συμβία∙ ισχνή και άσχημη φοράδα σημαίνει ακόμη ότι φτωχή υπηρέτρια προορίζεται από την τύχη να γίνει σύ­ζυγός σας. Για τους παντρεμένους, σε σπάνιες πε­ριστάσεις, το όνειρο αυτό προμηνύει ανέλπιστη κληρονομιά, την οποία όμως θα κοπιάσουν πολύ μέχρι να τη λάβουν.