Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σκοτώνετε άνθρωπο άγνωστο σας, σημαίνει ότι όλα σας τα σχέδια θα ευοδωθούν, ιδίως δε εκείνα στα οποία στηρίζετε τις μεγαλύτερες σας ελπίδες. Αν δείτε να σκοτώνετε γνωστό σας ή φίλο σας, θα έρθει στιγμή κατά την οποία θα του παράσχετε βοήθεια και θα τον σώσετε∙ αν δείτε να σκοτώνετε συγγενή σας, το όνειρο αυτό είναι δυσάρεστο προμήνυμα∙

Αν μάλιστα πρόκειται για τον πατέρα σας ή τη μητέρα σας ακόμη χειρότερα, διότι θα πάθετε με­γάλη οικονομική ζημιά∙ αν δείτε ότι σκοτώνετε τη σύζυγο ή την ερωμένη σας, σημαίνει ότι θα ακούσετε ψεύτικες υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις, στις οποίες δεν πρέπει να δώσετε την ελάχιστη πίστη. Αν ονειρευτείτε ότι σκοτώνεστε εσείς ο ίδιος, χωρίς μάλιστα να αισθάνεσθε κανέναν πόνο, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας συμβεί κάτι πολύ ευ­χάριστο, μια ενδιαφέρουσα περιπέτεια ιδίως αν το όνειρο το δει γυναίκα∙ αν δείτε ότι όντας σκοτω­μένος πονάτε και υποφέρετε, το όνειρο αποτελεί δυσάρεστο προμήνυμα, σημαίνει δε απώλειες και ζημιές πολύ μεγάλες.