Ο καθαρός και γλυκός ήχος της φλογέρας προκαλεί θλίψη. Αν ακούτε τον ήχο της φλογέρας να περιμένετε ερωτική απογοήτευση και θλίψη. Εάν παίζετε φλογέρα θα ερωτευτείτε σύντομα. Η υγεία σας θα είναι ήρεμη και υγιής αν ακούτε τον ήχο της φλογέρας ή αν δείτε πως παίζετε φλογέρα. Στην εργασία σας να περιμένετε επαγγελματικό ανταγωνισμό και προβλήματα αν δείτε πως παίζετε φλογέρα.