Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε χαρακτήρα φιλόδοξο, το όνειρο είναι δυσάρεστο, σημαίνει δε ότι όλα τα φιλόδοξα σχέδια σας, αν κατορθώσετε να τα πραγματοποιήσετε, θα απο­βούν σε κακό. Για τις γυναίκες όμως το όνειρο αυτό έχει άλλη ερμηνεία∙ σημαίνει ότι, αν πραγ­ματοποιηθεί ο γάμος που σχεδιάζουν, θα είναι ευτυχείς.