Το όνειρο τούτο σημαίνει ξαφνικό πλούτο, είτε από λαχείο, είτε από κληρονομιά, είτε από άλλη πηγή. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι άλ¬λος είναι φιλάργυρος, δηλαδή συγγενής σας, και εσείς υποφέρετε από τη φιλαργυρία του, το όνειρο σημαίνει ότι θα πεθάνει και θα σας αφήσει μεγάλη κληρονομιά. Γυναίκα αν δει αυτό το όνειρο, θα έχει κάποια ερωτική περιπέτεια.